به گزارش گیمین‌گرویتی، وبسایت رسمی The Rising of The Hero Shield، فصل دوم انیمه، تریلر به همراه اطلاعات جدید در اختیار قرار داد. MADKID آهنگ آغازین انیمه (Bring Back) را اجرا خواهد کرد و Chai Fujikawa آهنگ پایانی به نام Yuzurenai.

در ادامه ذکر شد Kana Hanazawa صدا پیشه‌ی شخصیت Ost Horai خواهد بود .

«Iwatani Naofumi، کتابی پیدا می‌کند که او را به جهانی دیگر می‌برد. حال ماموریت دارد تا در کنار شمشیر، نیزه و کمان به عنوان یکی ازاعضای چهار قهرمان کاردینال به عنوان سپر، در مقابل عوامل مخرب مبارزه کند.»

ابتدا قرار بود انیمه در اکتبر ۲۰۲۱ پخش شود ولی تاریخ بع آوریل ۲۰۲۲ تغییر کرد.